Ažurirana uputa za korisnike i popis najčešćih pogrešaka prilikom provođenja postupka javne nabave

Blog

Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije objavila je ažuriranu uputu za korisnike i popis najčešćih pogrešaka prilikom provođenja postupaka javne nabave.

 

Svrha je ove upute upoznati korisnike ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava koji se financiraju iz ESI fondova, a za koje je nadležna Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU (SAFU) s najčešćim pogreškama pri izrade dokumentacije o nabavi te njihovim posljedicama sukladno dosadašnjoj praksi unutar sustava upravljanja i kontrole ESI fondova, kao i nalazima revizora, ali i skrenuti pažnju na potencijalno restriktivne odredbe i postupanje za koje još ne postoji utvrđena praksa.

 

Navedena uputa temeljena je na iskustvu SAFU s obzirom na obavljanje funkcija za koje je agencija nadležna, a intencija je djelovati unutar odredbi primjenjivih propisa, osiguravajući primjenu uputa nadležnih tijela u sustavu upravljanja i kontrole ESI fondova, ali i tijela Europske komisije, a na način da korisnici bespovratnih sredstava budu pravovremeno upoznati sa činjenicama važnim za provedbu ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava.

 

Uputa se po potrebi ažurira s obzirom na praksu najčešćih pogrešaka, čime nisu isključene i druge potencijalno restriktivne odredbe u dokumentaciji o nabavi s obzirom da su predmeti nabave raznolike prirode.

 

Uputu u cijelosti možete preuzeti ovdje.

Želite znati više informacija o provođenju postupka nabave?