Europska komisija objavila natječaj za prevoditeljski staž

Natječaji

Europska komisija objavila je natječaj za prevoditeljski staž na koji se mogu prijaviti svi zainteresirani građani bez obzira na dob.

 

Uvjeti prihvatljivosti su:

  • Razina postignutog obrazovanja je prvostupnička obrazovanje u minimalnom trajanju od 3 godine i diploma,
  • Vrlo dobro poznavanje minimalno dva jezika Europske unije na C1 razini od kojih jedan mora biti engleski, francuski ili njemački,
  • Kandidat nema prethodnog radnog iskustva u bilo kojoj instituciji, tijelu ili agenciji Europske unije, izaslanstvu Europske unije i nije radio s članovima parlamenta ili nezavisnim odvjetnicima u trajanju više od 6 tjedana.

 

Zainteresirani moraju biti u mogućnosti prevesti dokumente na materinski jezik s druga dva službena jezika Europske unije.

 

Materinski jezik stažista mora biti jedan od službenih jezika Europske unije s time da prvi izabrani jezik mora biti radni jezik EU – engleski, francuski ili njemački.

 

Dokumentacija kojom se potvrđuje znanje jezika je:

  • Potvrde kojima kandidat dokazujete razinu slušanja, pričanja, pisanja i čitanja na referentnom jeziku
  • Sveučilišne diplome stečene na deklariranom jeziku
  • Dokaz o radnom iskustvu u poslu koja dokazuje da je kandidat aktivno i intenzivno koristio deklarirani jezik

 

Potrebne dokumente za slanje prijave, te ostali sadržaj vezan uz stažiranje možete pronaći na ovom linku.

Želite znati više informacija o natječaju?