Grad Vinkovci je raspisao javni poziv „Novi poduzetnici“.

Natječaji

Grad Vinkovci je raspisao javni poziv za dodjelu potpora iz programa poticanja poduzetništva na području grada za 2019. godinu „Novi poduzetnici“.

 

Svrha natječaja

 

Predmet ovog javnog poziva je dodjela bespovratnih potpora iz Programa poticanja poduzetništva na području Grada Vinkovaca za 2019. godinu kojim se provode mjere s ciljem stvaranja povoljnijeg poduzetničkog okruženja za djelovanje postojećih poduzetnika i privlačenje novih investitora s ciljem poticanja ukupnog gospodarskog i društvenog razvoja.

 

Prihvatljivi prijavitelji:

 

Korisnici ovog Javnog poziva su tvrtke, obrti te ostali poslovni subjekti koji se svrstavaju u mikro i male poslovne subjekte sa sjedištem u Vinkovcima i/ili koji obavljaju gospodarsku djelatnost na području Grada Vinkovaca, te su osnovani u 2019. god.

 

Prihvatljive aktivnosti:

 

Potpore se dodjeljuju za:

  • Administrativne troškove otvaranja i osnivanja gospodarskog subjekta (upravne i sudske pristojbe, troškovi obrtnice, objava u NN, troškovi izrade pečata i natpisne ploče, troškovi javnog bilježnika itd. )
  • Nabave strojeva, uređaja, opreme, alata
  • Inventara
  • Izradu promotivnih materijala
  • Izradu i održavanje web stranice

 

Iznosi potpore:

 

Potpora se dodjeljuje u iznosu do 3.000,00 HRK bez PDVa.

 

Intenzitet potpore:

 

Intenzitet potpore iznosi 100% sufinanciranja.

Želite znati više informacija o natječaju?