HAMAG-BICRO je objavio novi financijski instrument ESIF mikro zajam za obrtna sredstva

Blog

HAMAG-BICRO je objavio novi financijski instrument ESIF mikro zajam za obrtna sredstva za subjekte malog gospodarstva, uključujući  i novoosnovane subjekte.

 

Svrha zajma je financiranje trajnih obrtnih sredstava s ciljem omogućavanja bržeg rasta poslovanja te financiranje tekućih obveza koje nastaju u redovnim poslovnim aktivnostima.

 

Prihvatljivi subjekti malog gospodarstva su oni koji:

 • su registrirani i obavljaju djelatnost za koju se traži zajam
 • imaju više od 50% privatnog vlasništva / kapitala / glasačkih prava
 • imaju minimalno jednog zaposlenog ili će zapošljavanje biti realizirano u roku od 6 mjeseci od iskorištenja sredstava zajma
 • nemaju žiro-račun neprekidno blokiran dulje od 30 dana u posljednjih 6 mjeseci
 • nemaju nepodmirenih obveza prema državi ili su s državom dogovorili reprogramiranje obveza sukladno važećim propisima.

 

Financiraju se sljedeći troškovi:

 • priprema proizvodnje
 • sirovina i materijal,
 • ostali proizvodni troškovi, troškovi zaposlenih,
 • novo zapošljavanje,
 • zakup poslovnog prostora,
 • režijski troškovi,
 • opći troškovi

 

Značajke zajma:

 • Iznos zajma od 1.000,00 EUR  do  25.000,00 EUR
 • Rok otplate je od 1 do 3 godine, uključujući poček.
 • Poček do 12 mjeseci (ako je rok otplate minimalno 2 godine),
 • kamatna stopa iznosi od 0,5% – 1,0% (ovisno o stupnju razvijenosti županije)

Potrebna Vam je izrada prijave za zajam za obrtna sredstva?