Javni natječaj za dodjelu potpora iz Programa poticanja poduzetništva grada Vinkovaca

Natječaji

Grad Vinkovci je raspisao javni natječaj za dodjelu potpora iz Programa poticanja poduzetništva na području grada za 2021.-2023. godinu „Ulaganje u tehnologiju i ljudske potencijale“.

 

Svrha natječaja

 

Predmet ovog javnog natječaja je dodjela bespovratnih potpora iz Programa poticanja poduzetništva na području grada Vinkovaca za 2021.-2023. godinu kojim se provode mjere s ciljem stvaranja povoljnijeg poduzetničkog okruženja za djelovanje postojećih poduzetnika i privlačenje novih investitora s ciljem poticanja ukupnog gospodarskog i društvenog razvoja.

 

Prihvatljivi prijavitelji:

 

Korisnici ovog Natječaja su tvrtke, obrti te ostali subjekti koji se svrstavaju u mikro subjekte malog gospodarstva (do 9 zaposlenih djelatnika) sa sjedištem u Vinkovcima i  koji obavljaju gospodarsku djelatnost na području grada.

 

Prihvatljive aktivnosti:

 

  • Nabavu strojeva, uređaja, opreme, alata
  • Opremanje i uređenje poslovnog prostora
  • Nabavu operacijskih i računalnih sustava, računalnih programa i računalne opreme (max. 30% od iznosa prihvatljivih troškova, osim IT sektora)
  • Obrazovanje, stručno osposobljavanje, stručno usavršavanje (do 50% vrijednosti ukupnog ulaganja)
  • Izradu promotivnih materijala (do 15% vrijednosti ukupnog ulaganja)
  • Izrada i održavanje web stranice, web hosting (do 15% vrijednosti ukupnog ulaganja)
  • PDV – ukoliko prijavitelj nije u sustavu PDV-a

 

Iznosi potpore:

 

Minimalni iznos koji se može potraživati iznosi 5.000,00 kn, a maksimalni iznos koji se može potraživati je 30.000,00 kn.

 

Intenzitet potpore:

 

Intenzitet potpore iznosi 80% sufinanciranja.

Potrebne su Vam informacije o navedenom natječaju?