Javni poziv za sufinanciranje korištenja ENU i OIE u industrijskim sustavima, obrtničkim manufakturama te OPG-ovima

Natječaji

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost je objavio natječaj za sufinanciranje projekata energetske učinkovitosti i/ili korištenja obnovljivih izvora energije u industrijskim sustavima, obrtnim manufakturama te OPG-ovima a u kojima se ostvaruje ušteda energije od minimalno 30% uz jednake izlazne parametre predmetnog sustava ili procesa.

 

 Svrha natječaja

 

Svrha poziva je dodjela sredstava trgovačkim društvima, obrtnicima i obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima za projekte energetske učinkovitosti i/ili korištenje obnovljivih izvora energije u industrijskim sustavima, obrtničkim manufakturama te OPG-ovima, čime se ostvaruje ušteda od minimalno 30% uz jednake izlazne parametre predmetnog sustava ili procesa.

 

 

Prihvatljivi prijavitelji

 

Prihvatljivi prijavitelji su trgovačka društva u javnom sektoru i izvan javnog sektora, fizičke osobe (obrtnici) i obiteljska poljoprivredna gospodarstva.

 

Prihvatljive aktivnosti

 

Prihvatljive aktivnosti su:

  1. Nabava i ugradnja mjera energetske učinkovitosti (učinkovitiji elektromotorni pogoni, povećanje učinkovitosti toplinske energije, učinkoviti rashladni sustavi, revitalizacija toplinske i električne infrastrukture, zamjena primarnog energenta, zahvati na energetskim agregatima, uvođenje ili poboljšanje sustava za regulaciju, učinkoviti sustavi rasvjete, pametna brojila…)
  2. Nabava i ugradnja sustava korištenja obnovljivih izvora energije (sustavi s kotlom na drvnu sječku, pirolitički kotao na drva, dizalice topline, sunčani toplinski pretvarači, fotonaponski pretvarači…)
  3. Stručni nadzor radova

 

Iznosi potpore

 

Maksimalni iznos potpore iznosi 1.500.000,00 HRK.

 

Intenzitet potpore

 

Intenziteti potpore iznose:

  • Do 80% ako se radi o ulaganjima na području posebne državne skrbi ili prvoj skupini otoka,
  • Do 60% ako se radi o ulaganjima na drugoj skupini otoka ili brdsko-planinskom području
  • Do 40% ako se radi o ulaganjima na ostalim područjima RH

Potrebna Vam je izrada prijave za navedeni natječaj?