LAG Srijem objavio natječaj za tip operacije 6.3. Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava

Natječaji

LAG Srijem objavio je 3. LAG Natječaj za tip operacije 6.3. Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava, a koji je sukladan tip operacije 6.3.1. iz Programa ruralnog razvoja RH 2014.-2020.

 

Svrha natječaja

 

Svrha natječaja je pružanje pomoći malim potencijalno održivim farmama koje su orijentirane na tržišnu proizvodnju u skladu sa zahtjevima koje postavlja tržište, ali im nedostaju glavni resursi.

 

Prihvatljivi prijavitelji:

 

Prihvatljivi prijavitelji su poljoprivrednici s područja LAG-a Srijem, tj. s područja:

 • Grada Iloka,
 • Naselja Mirkovci (dio Grada Vinkovaca),
 • Naselja Sotin i Lipovača (dio Grada Vukovara),
 • Općine Bogdanovci,
 • Općine Borovo,
 • Općine Lovas,
 • Općine Negoslavci,
 • Općine Nuštar,
 • Općine Stari Jankovci,
 • Općine Tompojevci,
 • Općine Tordinci,
 • Općine Tovarnik,
 • Općine Trpinja.

 

Prihvatljive aktivnosti:

 

 • kupnja domaćih životinja, višegodišnjeg bilja, sjemena i sadnog materijala
 • kupnja, građenje i/ili opremanje zatvorenih/zaštićenih prostora i objekata te ostalih gospodarskih objekata uključujući vanjsku i unutarnju infrastrukturu u sklopu poljoprivrednog gospodarstva u svrhu obavljanja poljoprivredne proizvodnje i/ili prerade proizvoda iz priloga 2. ovog Natječaja osim proizvoda ribarstva
 • kupnja ili zakup poljoprivrednog zemljišta
 • kupnju poljoprivredne mehanizacije, strojeva i opreme
 • podizanje novih i/ili restrukturiranje postojećih višegodišnjih nasada
 • uređenje i poboljšanje kvalitete poljoprivrednog zemljišta u svrhu poljoprivredne proizvodnje
 • građenje i/ili opremanje objekata za prodaju i prezentaciju vlastitih poljoprivrednih proizvoda uključujući i troškove promidžbe vlastitih poljoprivrednih proizvoda
 • stjecanje potrebnih stručnih znanja i sposobnosti za obavljanje poljoprivredne proizvodnje i prerade proizvoda iz Priloga 2. ovog Natječaja osim proizvoda ribarstva
 • operativno poslovanje poljoprivrednog gospodarstva.

 

Iznosi potpore:

 

Visina potpore po nositelju projekta iznosi 15.000 €, odnosno 110.932,50 kn.

 

Intenzitet potpore:

 

Stopa sufinanciranja iznosi 100%.

Želite znati više informacija o natječaju?