Ministarstvo hrvatskih branitelja objavilo je poziv za dodjelu potpore za samozapošljavanje za djelatnost primarne poljoprivredne proizvodnje

Natječaji

Ministarstvo hrvatskih branitelja objavilo je poziv za dodjelu potpore za samozapošljavanje  za djelatnost primarne poljoprivredne proizvodnje.

 

 

Svrha natječaja

 

Ovaj javni poziv objavljen je na temelju Programa stručnog osposobljavanja i zapošljavanja hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji u cilju otvaranja novih radnih mjesta za osobe iz ciljne skupine Programa, kroz davanje novčane potpore u svrhu samozapošljavanja pokretanjem poljoprivrednog gospodarstva te bavljenja primarnom poljoprivrednom proizvodnjom.

 

 

Prihvatljivi prijavitelji:

 

Prihvatljivi podnositelji zahtjeva su nezaposleni hrvatski branitelji iz Domovinskog rata, nezaposlena djeca smrtno stradalih ili nestalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, nezaposlena djeca dragovoljaca iz Domovinskog rata i nezaposlena djeca hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata s trajno utvrđenim statusom.

 

 

Prihvatljive aktivnosti:

 

Prihvatljivim troškovima smatraju se stvarni troškovi u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji poput

troškova:

 • kupnje poljoprivredne mehanizacije (npr. motokultivator, priključci i ostala mehanizacija),
 • kupnje poljoprivredne opreme (npr. oprema za košnju, gnojidbu, sjetvu, sadnju, zaštitu bilja,
  berbu, žetvu, navodnjavanje, plastenik i sl.),
 • kupnja radnih strojeva (npr. traktor, kombajn) u najvišem iznosu 60.000,00 kuna,
 • kupnje pčelarske opreme i pribora (npr. košnice za pčele, vrcaljke, topionika i sl.),
 • nabavke domaćih životinja (stoke, peradi, pčela i dr.) u najvišem iznosu 30.000,00 kuna,
 • nabavke poljoprivrednih kultura namijenjenih podizanju trajnih nasada (npr. sadni
  materijal/sadnice za podizanje trajnih nasada, nabavka gnojiva za trajni nasad i sl.) u najvišem
  iznosu 15.000,00 kuna,
 • kupnja ili najma/zakupa zemljišta u svrhu poljoprivredne proizvodnje (troškovi kupnja ili
  najma/zakupa mogu biti prihvatljivi u najvišem iznosu 10.000,00 kuna, ali ne mogu biti
  prihvatljivi ukoliko se isti kupuju, zakupljuje ili uzima u najam od članova obitelji),
 • stavljanja u funkciju prostora ili zemljišta (npr. ograđivanje prostora za uzgoj životinja i uzgoj
  poljoprivrednih kultura, podizanje nastambi za životinje i sl.) u najvišem iznosu 30.000,00 kuna,
 • doprinosa za nositelja/ vlasnika djelatnosti mogu biti prihvatljivi u najvišem iznosu 10.000,00
  kuna (isključena mogućnost podmirivanja doprinosa za zaposlenike i/ili članove poljoprivrednog gospodarstva),
 • ostali troškovi koji predstavljaju izravno sredstvo za rad isključivo sukladno djelatnosti iz
  poslovnog plana, vezano uz primarnu poljoprivrednu proizvodnju.

 

 

Iznosi potpore:

 

Iznos potpore do najviše 80.000,00 HRK.

 

 

Intenzitet potpore:

 

Intenzitet potpore iznosi 100%.

Želite znati više informacija o ovom natječaju?