Ministarstvo poljoprivrede objavilo je Natječaj za financiranje projekata u poljoprivredi

Natječaji

Svrha natječaja

 

Pomoći malim poljoprivrednim gospodarstvima na potpomognutim područjima tradicionalno naseljenim nacionalnim manjinama u njihovu prijelazu na tržišno orijentiranu proizvodnju, održivi razvoj te uključivanje članova gospodarstva u rad na poljoprivrednom gospodarstvu i zaradu dovoljno prihoda za dostojanstven život za ostanak na ruralnom području.

 

Prihvatljivi prijavitelji

 

Samoopskrbna poljoprivredna gospodarstva i Obiteljska poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednika/Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava u trenutku objave Natječaja, ekonomske veličine od 500 do 4.999 eura standardnog ekonomskog rezultata, a sjedište mora biti na definiranom području ovog Natječaja. 

 

Prihvatljive aktivnosti

 

  • kupnja domaćih životinja, višegodišnjeg bilja, sjemena i sadnog materijala,
  • kupnja, građenje jednostavnih objekata i/ili opremanje zatvorenih/zaštićenih prostora i objekata te ostalih gospodarskih objekata uključujući vanjsku i unutarnju infrastrukturu u sklopu poljoprivrednog gospodarstva u svrhu obavljanja poljoprivredne proizvodnje i/ili prerade proizvoda iz Priloga I. Ugovora o funkcioniranju EU (SL C 202(2016)),
  • podizanje novih i/ili restrukturiranje postojećih višegodišnjih nasada
  • kupnja gospodarskih vozila, poljoprivredne mehanizacije, strojeva i opreme (novih i rabljenih)
  • kupnja ili zakup poljoprivrednog zemljišta (osim državnog poljoprivrednog zemljišta)
  • uređenje i poboljšanje kvalitete poljoprivrednog zemljišta u svrhu poljoprivredne proizvodnje
  • građenje i/ili opremanje objekata za prodaju i prezentaciju vlastitih poljoprivrednih proizvoda uključujući troškove promidžbe vlastitih poljoprivrednih proizvoda
  • stjecanje potrebnih stručnih znanja i sposobnosti za obavljanje poljoprivredne proizvodnje i prerade
  • operativno poslovanje poljoprivrednog gospodarstva

 

Iznosi i intenzitet potpore:

 

Najviši iznos potpore koji se može dodijeliti  po korisniku je 60.000,00 kuna.

Sredstva za provedbu aktivnosti odobravaju se u 100% iznosu prihvatljivih troškova.

Potrebne su Vam informacije o navedenom natječaju?