Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku objavilo je Poziv za prijavu projekata usmjerenih mladima

Natječaji

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku objavilo je Poziv za prijavu projekata usmjerenih mladima za financijsku potporu iz raspoloživih sredstava dijela prihoda od igara na sreću i Državnog proračuna za 2019. godinu kojima poziva udruge mladih i za mlade te jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave da sukladno pozivu prijave projekte koji pridonose podizanju kvalitete života mladih.

 

 

Svrha natječaja

 

Svrha Poziva je osnaživanje udruga mladih i za mlade te jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u svrhu podizanja kvalitete života mladih.

 

Prihvatljivi prijavitelji:

 

Prihvatljivi prijavitelji mogu biti udruge i jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

 

Prihvatljive aktivnosti:

 

  • Ljudski resursi (plaće/naknade voditelju/ici projekta, te provoditeljima aktivnosti – do 60% ukupnog iznosa koji se traži od Ministarstva),
  • Putovanja (putni troškovi, dnevnice i troškovi smještaja za potrebe obavljanja projektnih aktivnosti),
  • Oprema i roba (do 10% iznosa koji se traži od Ministarstva), uz iznimku projekata koji se prijavljuju u prioritetnom području P 4. Mladi u ruralnim sredinama (do 25% iznosa koji se traži od Ministarstva),
  • Ostali troškovi, usluge (kampanje, troškovi praćenja i vrednovanja provedbe projekta, drugi troškovi neophodni i neposredno vezani i nužni za provedbu projektnih aktivnosti i sl. – do najviše 20% ukupnog iznosa koji se traži od Ministarstva).
  • troškovi režija (plin, voda, telefon, internet, najam prostora, struja i slično), bankovni troškovi, poštanski troškovi, troškovi uredskog materijala, troškovi knjigovodstva.

 

Iznosi potpore:

 

Iznosi potpore ovise o prioritetnom području a kreću se od minimalno 30.000,00 kuna pa do maksimalno 125.000,00 kuna.

 

Intenzitet potpore:

 

Intenzitet potpore iznosi 100%.

Želite znati više informacija o natječaju?