Najavljeno raspisivanje poziva za energetsku obnovu obiteljskih kuća

Blog

Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja najavilo je raspisivanje poziva za energetsku obnovu obiteljskih kuća koji se predviđa već krajem prvog kvartala 2020. godine.

 

Poziv će se odnositi na postojeće obiteljske kuće, bez obzira na godinu izgradnje, osnovni uvjet je da budu zakonito izgrađene odnosno legalne.

 

Mogućnost prijave ovisiti će i o energetskom razredu zgrade. Na javni poziv moći će se prijaviti obiteljske kuće iz kontinentalne Hrvatske  energetskog razreda D ili niže, odnosno obiteljske kuće iz primorske Hrvatske energetskog razreda C ili niže.

 

Prema prijedlogu Programa, energetska obnova obiteljskih kuća provodit će se nacionalnim sredstvima putem Fonda, kako bi se građanima olakšao sam postupak prijave za dobivanje sredstava.

 

Za financiranje provedbe ovog Programa u financijskom planu Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost osiguran je  iznos od 142 milijuna kuna. Od navedenog iznosa, 20% ukupnih sredstava namijenjeno je za financiranje energetske obnove obiteljskih kuća građana koji su u opasnosti od energetskog siromaštva. Ovoj kategoriji građana država će  financirati predviđene mjere energetske obnove sa 100% potrebnog iznosa za obnovu obiteljskih kuća. S ostalih 80% od ukupno predviđenih sredstava za sufinanciranje, sufinancirat će se energetska obnova svim ostalim građanima vlasnicima obiteljskih kuća, i to sa stopom od 60% sufinanciranja, dok će ostatak iznosa ti građani osigurati iz vlastitih izvora.

 

Obiteljska kuća u smislu ovog Programa je zgrada u kojoj je više od 50% bruto podne površine namijenjeno za stanovanje te zadovoljava jedan od dva navedena uvjeta:

 

 • ima najviše tri stambene jedinice,
 • ima građevinsku bruto površinu manju ili jednaku 600m2.

 

Programom se predviđa poticanje sljedećih aktivnosti:

 

 1. povećanje toplinske zaštite svih elemenata vanjske ovojnice grijanog prostora:
 • energetska obnova vanjskog zida, stropa, poda, krova (sva potrebna oprema i radovi vezani uz povećanje toplinske zaštite, uključijući npr. hidroizolaciju, zamjenu konstrukcijskih elemenata krova i dr. – detalji će biti propisani javnim pozivom),
 • zamjena stolarije ovojnice grijanog prostora novom.

 

 1. cjelovita energetska obnova, koja podrazumijeva kombinaciju mjera na vanjskoj ovojnici i ugradnje sljedećih sustava za korištenje OIE:
 • sustavi s sunčanim toplinskim pretvaračima,
 • sustavi na drvnu sječku/pelete,
 • dizalice topline zrak-voda, voda-voda ili zemlja-voda,
 • fotonaponski sustavi za proizvodnju električne energije za vlastitu potrošnju.

 

Detaljniji tehnički uvjeti propisat će se pozivom.

 

Detaljan sadržaj dokumentacije potrebne za prijavu na poziv bit će također propisan u samom tekstu javnog poziva dok obavezna dokumentacija za prijavu minimalno uključuje:

 

 • Izvješće o energetskom pregledu i energetski certifikat i detaljnu ponudu izvođača radova za provedbu mjera specificiranih u izvješću o energetskom pregledu. Navedenim dokumentima potvrđuje se zadovoljavanje tehničkih uvjeta propisanih u javnom pozivu,
 • U slučaju ugradnje fotonaponskih sustava, potreban je glavni projekt, u skladu s Pravilnikom o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (Narodne novine, br.112/17,34/18,36/19 i 98/19),
 • Fotodokumentaciju postojećeg stanja,
 • Dokaze o prebivalištu, vlasništvu i zakonitosti građevine – vrste ovih dokaza detaljno se raspisuju u javnom pozivu.

Želite znati više informacija o najavljenom natječaju?