Usluge

Izrada EU projekata

Usluga izrade EU projekata obuhvaća brojne korake, često od prvotnog savjetovanja i osmišljavanja ideje te istraživanja, sve do pripreme dokumentacije i javljanja na natječaj, pa do monitoringa evaluacije projekta i mogućih dodatnih dopuna.

Learn More
Provedba EU projekata

Provedba EU projekata

Projekt vam je odobren od strane nadležnog tijela? Odlično, čestitamo vam! No, sigurni smo da ste si postavili sljedeće logično pitanje koje glasi – što sad?

Learn More
Projekti za poljoprivrednike

Projekti za poljoprivrednike

Bez obzira na to bavite li se poljoprivredom godinama ili tek imate veliku želju za postati poljoprivrednik, Europska unija je osigurala bespovratna i kreditna sredstva koja će vam pomoći u tome.

Learn More
Izrada poslovnih planova i investicijskih studija

Izrada poslovnih planova i investicijskih studija

Uz izradu poslovnih planova i investicijskih studija, rado ćemo vam pomoći kreirati i mnogo zahtjevniju studiju izvodljivosti s analizom troškova i koristi (CBA).

Learn More
Poslovno savjetovanje i edukacija

Poslovno savjetovanje i edukacija

Želite znati više o temama kao što su EU fondovi, dostupni izvori financiranja, kako pokrenuti poslovanje itd.? Nazovite nas, rado ćemo vas informirati ili educirati

Learn More
Ostale usluge

Ostale usluge

Osim glavnih usluga koje nudimo, radimo još izrade strategija razvoja, planova restrukturiranja, projektno tehničku dokumentaciju za infrastrukturne projekte i drugo.

Learn More

Pretvaramo ideje u opipljive projekte Kontaktirajte nas