Otvoren natječaj za podizanje novih i/ili restrukturiranje postojećih višegodišnjih nasada

Natječaji

 

Svrha Natječaja je podizanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava u sektoru voćarstva koja će postići ulaganjima u podizanje novih ili restrukturiranje postojećih višegodišnjih nasada, uključujući opremanje postojećeg višegodišnjeg nasada.

 

 

Prihvatljivi korisnici

 

 1. Fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika
 2. Proizvođačke organizacije priznate u sektoru voća sukladno posebnim propisima kojima se uređuje rad proizvođačkih organizacija

 

 

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore iznosi 200.000.000,00 HRK.

 

Najniža visina javne potpore po projektu iznosi 5.000 EUR.

 

Najviša visina javne potpore po projektu iznosi:

a) do 750.000 EUR

b) do 100.000 EUR za korisnike čiji je zbroj vrijednosti prometa kroz tri godine koje prethode godini u kojoj je podnesen zahtjev za potporu manji od iznosa od 100.000 EUR, korisnike koji nisu

u obvezi vođenja poslovnih knjiga i korisnike obveznike vođenja poslovnih knjiga koji ne posjeduju financijsku dokumentaciju za prethodnu financijsku godinu

 

  

Intenzitet javne potpore po projektu iznosi 50% od ukupnih prihvatljivih troškova projekta, uz mogućnost uvećanja za dodatnih 20% u sljedećim sljučajevima:

 •   ulaganje provodi mladi poljoprivrednik,
 •   ulaganje se odvija u planinskom području, području sa značajnim prirodnim ograničenjima ili ostalim područjima s posebnim ograničenjima
 •   ulaganje se provodi kao zajednički projekt.

 

 

Popis prihvatljivih voćnih vrsta unutar natječaja:

 

 •   Jezgričavo voće – jabuka, kruška
 •   Koštićavo voće – breskva, nektarina, marelica, trešnja, višnja, šljiva
 •   Jagodasto voće – jagoda
 •   Bobičasto voće – američka borovnica
 •   Citrusi – mandarina
 •   Južno voće – maslina, smokva
 •   Lupinasto voće – badem, lijeska, orah

 

 

Prihvatljive aktivnosti

 

 1. Uređenje zemljišta u svrhu realizacije projekta (krčenje jednogodišnjeg i višegodišnjeg raslinja i uklanjanje krčevina), uklanjanje kamenja, podrivanje, niveliranje terena
 2. Trajnije poboljšanje kvalitete zemljišta: (organsko gnojivo – stajnjak, razbacivanje/rasipanje organskog gnojiva, mineralno gnojivo, razbacivanje/rasipanje mineralnog gnojiva, poboljšivači – kondicioneri tla)
 3. Priprema terena/tla za sadnju (oranje, rigolanje, rotodrljanje ili frezanje, tanjuranje, ravnanje, konstrukcija nasada, sječka, piljevina, kora, treset)
 4. Sadnja novih i/ili restrukturiranje postojećih višegodišnjih nasada i podizanje plastenika (certificirani sadni materijal, iskop rupa za sadnju, priprema sadnica i sadnja, organsko gnojivo uz sadnju)
 5. Sadnja novih višegodišnjih nasada jagoda i podizanje plastenika (certificirani sadni materijal, podna folija, sadnja jagoda, plastenik – konstrukcija, pokrovni materijal i montaža)
 6. Opremanje višegodišnjih nasada (navodnjavanje, sustav navodnjavanja kap po kap, izrada bunara, akumulacija, antifrost sustav, sustav za zaštitu od tuče, ograda oko nasada, agrometeorološka stanica s opremom za meteorološko praćenje)
 7. Opremanje nasada jagoda (navodnjavanje, sustav navodnjavanja kap po kap, izrada bunara, akumulacija)
 8. Poljoprivredna mehanizacija za vlastitu primarnu poljoprivrednu proizvodnju (samo u slučaju ulaganja u podizanje novog višegodišnjeg nasada isključujući jagode) 
 9. Kupnja zemljišta radi realizacije projekta, do 10% vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova projekta (bez općih troškova)

Potrebne su Vam informacije o navedenom natječaju?