Natječaj za projekte udruga na otocima u 2019. godini

Natječaji

Svrha natječaja

 

Svrha poziva je financijskom potporom omogućiti provedbu projekata udrugama na otocima u skladu s održivim razvojem hrvatskih otoka koji donose nove ideje, modele razvoja ili načine rješavanja postojećih problema, potiču tradicijske običaje i kulturu otočnog prostora, pridonose očuvanju okoliša i omogućuju sadržajniji i kvalitetniji život na hrvatskim otocima.

 

Prihvatljivi prijavitelji:

 

Prihvatljivi prijavitelji su udruge koje imaju sjedište na hrvatskim otocima i koje su upisane u Registar udruga Republike Hrvatske i Registar neprofitnih organizacija Republike Hrvatske i vode transparentno financijsko poslovanje u skladu s propisima o računovodstvu neprofitnih organizacija te djeluju na području hrvatskih otoka najmanje jednu godinu zaključno s danom objave Natječaja.

 

Prihvatljive aktivnosti:

 

Prihvatljivi tipovi projektnih aktivnosti raspoređeni su prema sljedećim područjima djelovanja:

  • P-1 razvoj civilnog društva
  • P-2 kultura (kulturna baština i umjetnost)
  • P-3 predškolski odgoj, obrazovanje i znanost
  • P-4 gospodarske aktivnosti (poljoprivreda, brodogradnja, turizam i dr.)
  • P-5 ekologija (zaštita okoliša i mora)

 

Iznosi potpore:

 

Najviši ukupni iznos koji se Prijavitelju za projekt može odobriti putem ovog Natječaja je iznos od 30.000,00 kuna, a najmanji ukupni iznos koji se može tražiti je 10.000,00 kuna.

 

Intenzitet potpore:

 

Stopa sufinanciranja iznosi 100%.

Želite znati više informacija o natječaju?