Objavljen Javni natječaj za sufinanciranje projekata udruga iz područja zdravstvene zaštite

Natječaji

Vukovarsko-srijemska županija je objavila Javni natječaj za sufinanciranje/financiranje projekata i programa koje provode udruge iz područja zdravstvene zaštite.

 

Svrha natječaja

 

Svrha ovog Natječaja je povećati i obogatiti zdravstveni aspekt društvenog života Vukovarsko-srijemske županije.

 

Prihvatljivi prijavitelji:

 

Na natječaj se mogu prijaviti udruge koje djeluju na području Vukovarsko-srijemske županije čija temeljna svrha

 

 • promicanje zdravlja, zdravstveni odgoj i zdravstveno prosvjećivanje,
 • promicanje zdravog načina života (prehrana, rekreacija),
 • promicanje i razvoj volonterstva,
 • korištenje slobodnog vremena i boravak u prirodi,
 • prevencija kroničnih bolesti,
 • aktivnosti usmjerene osobama oboljelim od kroničnih i malignih bolesti.

 

Prihvatljivi aktivnosti:

 

 • troškovi organizacije obrazovnih aktivnosti i okruglih stolova
 • izrada materijala za aktivnosti (specificirati),
 • grafičke usluge (grafička priprema, usluge tiskanja letaka, brošura, časopisa i sl.,
 • usluge promidžbe (televizijske i radijske prezentacije, održavanje internetskih stranica, obavijesti u tiskovinama, promidžbeni materijal i sl.,
 • troškovi reprezentacije vezani uz organizaciju programskih odnosno projektnih

aktivnosti

 • izdaci za troškove plaća i naknada voditeljima programa ili projekta, izvoditeljima iz udruge i/ili vanjskim suradnicima koji sudjeluju u provedbi projekta
 • troškovi komunikacije (troškovi telefona, interneta i sl.)
 • putni troškovi i troškovi dnevnica za zaposlenike i druge osobe koje sudjeluju u projektu/programu,
 • izdaci za prijevoz i smještaj
 • ostali troškovi koji su izravno vezani za provedbu aktivnosti programa ili projekta.

 

Iznosi potpore:

 

Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom projektu/programu je 2.000,00 kuna, a najveći iznos po pojedinom projektu/programu je 40.000,00 kuna.

Želite znati više informacija o natječaju?