Novi financijski okvir Europske unije za razdoblje 2021. – 2027.

Blog

Europska unija je odobrila opsežan paketa od 1.824,3 milijarde eura koji kombinira višegodišnji financijski okvir (Multiannual Financial Framework – MFF) i izvanredne mjere za oporavak instrumentom Next Generation EU (NGEU).

 

MFF, ojačan NGEU, biti će glavni instrument provedbe paketa za oporavak sa svrhom rješavanja društveno-ekonomskih posljedica pandemije COVID-19.

 

Veličinom od 1.074,3 milijarde eura MFF će omogućiti ostvarenje dugoročnih ciljeva i očuvanje punog kapaciteta plana za oporavak Europske unije, a sastoji se od sljedećih područja potrošnje:

 • tržište, inovacije i digitalne tehnologije
 • kohezija, otpornost i vrijednosti
 • prirodni resursi i okoliš
 • migracije i upravljanje granicama
 • sigurnost i obrana
 • susjedstvo i svijet
 • Europska javna uprava

 

Fond za oporavak

 

Next Generation EU pružit će Uniji potrebna sredstva za suočavanje s izazovima koje postavlja pandemija COVID-19. Prema sporazumu, Komisija će biti u mogućnosti posuditi do 750 milijardi eura na financijskom tržištu. Ta će se sredstva koristiti za tzv. „back-to-back“ zajmove te za troškove usmjerene kroz programe MMF. Kapital prikupljen na financijskim tržištima bit će vraćen do 2058. godine.

 

Iznosi dostupni u okviru NGEU-a raspoređeni su u sedam pojedinačnih programa:

 • Mehanizam za oporavak i otpornost (RFF)
 • ReactEU (pomoć za oporavak za koheziju i europska područja)
 • Horizon Europe
 • InvestEU
 • Program ruralnog razvoja
 • Mehanizam za pravednu tranziciju
 • RescEU

 

Krediti i nepovratna sredstva

 

Iz paketa će 390 milijardi biti raspodijeljeno u obliku bespovratnih sredstava državama članicama, a 360 milijardi eura u obliku zajma.

 

Dodjela sredstava iz Mehanizma za oporavak i otpornost (RRF)

 

Plan osigurava raspored sredstava u zemlje i sektore koji su najviše pogođeni krizom: 70 % u okviru bespovratnih sredstava Fonda za oporavak i otpornost provest će se 2021. i 2022., a 30 % će biti provedeno 2023. godine.

 

Dodjela sredstava iz RRF-a u 2021.-2022. utvrdit će se u skladu s kriterijima dodjele Komisije uzimajući u obzir životni standard, veličinu i razinu nezaposlenosti zemalja članica, dok će se za dodjelu sredstava u 2023. godini, kriterij nezaposlenosti zamijeniti s kriterijem pad BDP-a u 2020. i 2021. godini.

 

Upravljanje i uvjetovanost

 

U skladu s načelima dobrog upravljanja, države članice pripremit će nacionalne planove za oporavak i otpornost za razdoblje 2021. – 2023. Nacionalni planovi će morati biti u skladu s preporukama za pojedinu zemlju i pridonijeti zelenim i digitalnim prijelazima. Konkretnije, planovi su potrebni za jačanje rasta i radnih mjesta i jačanje ekonomske i socijalne otpornosti zemalja EU. Izvršit će se revizija postavljenih planova  u 2022. godini.

 

Planirana raspodjela bespovratnih sredstava izvršit će se samo ako su dogovoreni koraci i ciljevi navedeni u planovima za oporavak i otpornost i ostvareni.

 

Klimatsko djelovanje

 

Od ukupnih sredstava MFF i Next Generation EU, 30 %  sredstava usmjerit će se u projekte povezane s djelovanjem na klimu. Raspodjela je u skladu s ciljem EU o klimatskoj neutralnosti do 2050. godine, klimatskim ciljevima EU-a 2030 i Pariškim sporazumom.

 

Vlastiti izvori

 

Čelnici Europske unije složili su se osigurati nove izvore za vraćanje sredstava prikupljenih u okviru Next Generation EU. Od 2021. uvodi se novi porez na plastiku. Iste godine očekuje se da će Komisija iznijeti prijedlog mjere za emisiju ugljika te digitalizaciju, a plan je navedene mjere uvesti do kraja 2022. godine. Nakon toga, Komisija će predložiti revidirani prijedlog o Emission Trading Scheme (EMS), vezano uz smanjenje emisije CO₂, s proširenjem i na zračni i pomorski sektor. Razmišlja se i o uvođenju poreza na financijske transakcije. Svi novi izvori sredstava uvedeni nakon 2021. godine koristit će se za prijevremenu otplatu zaduživanja za Next Generation EU.

 

Kao podrška državama članicama i gospodarskom sektoru najviše pogođenim Brexit-om, osigurat će se 5 milijardi eura iz tzv. Brexit rezerve.

 

Izvor: https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/european-council/2020/07/17-21/

Potrebne su Vam informacije o nadolazećim natječajima?