Objavljen javni poziv za poticanje naukovanja za obrtnička zanimanja

Natječaji

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta je otvorilo javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti za poticanje naukovanja za obrtnička zanimanja za razdoblje 2019. do 2020. godine.

 

Svrha natječaja

 

Svrha javnog poziva je poticanje gospodarskih subjekata na sudjelovanje u obrazovanju učenika koji stječu zanimanja iz sustava vezanih obrta po Jedinstvenom modelu obrazovanja (JMO) čime se doprinosi stjecanju vještina za samostalan rad u zanimanju te razvoju socijalnih i poduzetničkih kompetencija učenika.

 

Prihvatljivi prijavitelji:

 

Mikro, mala i srednja poduzeća (isključivo obrti, trgovačka društva, zadruge i ustanove) koja izvode praktičnu nastavu i vježbe naukovanja za učenike koji se obrazuju u zanimanjima u sustavu vezanih obrta po Jedinstvenom modelu obrazovanja (JMO) iz Pravilnika o vezanim i povlaštenim obrtima i načinu izdavanja povlastica

 

 

Prihvatljive aktivnosti:

 

  • troškovi vezani uz iznos prosječnih nagrada koje se u tekućoj školskoj godini isplaćuju učenicima koji se obrazuju u zanimanjima u sustavu vezanih obrta po Jedinstvenom modelu obrazovanja (JMO) za vrijeme provedeno na naukovanju, a sukladno odredbama Pravilnika o minimalnim uvjetima za ugovore o naukovanju. Minimalna naknada po satu iznosi za učenike: razreda 3,59 kuna, II. razreda 7,17 kuna, III. razreda 8,65 kuna.
  • naknada mentoru koja se utvrđuje prema prosječnoj vrijednosti sata rada temeljem bruto II plaće mentora koji provodi naukovanje. Fond sati za učenike na naukovanju polaznike prvog razreda ne može iznositi više od 560 sati, drugog razreda 630 sati i trećeg razreda 640 sati. Visina naknade mentoru utvrđuje se na način da se prosječna vrijednost jednog sata rada iz bruto II plaće (na razini cijele godine) množi s navedenim maksimalnim brojem sati za određenu godinu obrazovanja. Visina bruto II plaće mentora koji izvode praktičnu nastavu i vježbe naukovanja koji su u statusu zaposlenika u obrtu ili pravnoj osobi te s navedene osnove za svoj rad primaju plaću utvrđuje se temeljem Potvrde o visini dohotka i primitaka izdane od nadležne Porezne uprave, a mentora u ostalim statusima sukladno Naredbi o iznosima osnovica za obračun doprinosa za obvezna osiguranja za 2018. godinu.
  • nabava opreme, strojeva, sitnog inventara i potrošnog materijala povezano s izvođenjem naukovanja.

 

Iznosi potpore:

 

Najniži iznos potpore koji se može dodijeliti je 15.000,00 kuna, a najviši 500.000,00 kuna.

 

Intenzitet potpore:

  • do 80% prihvatljivih troškova vezanih uz iznos prosječnih nagrada koje se u tekućoj školskoj godini isplaćuju učenicima koji se obrazuju u zanimanjima u sustavu vezanih za vrijeme provedeno na naukovanju, a sukladno odredbama Pravilnika o minimalnim uvjetima za ugovore o naukovanju,
  • do 30% ukupno procijenjenih troškova po svim namjenama za pokriće troška nabave opreme, strojeva, sitnog inventara i potrošnog materijala povezanog s izvođenjem naukovanja.

 

Za troškove naknade jednom mentoru može se dodijeliti 60.000,00 kuna, za naknadu dvojici mentora 120.000,00 kuna i za naknadu trojici ili više mentora 180.000,00 kuna.

Želite znati više informacija o natječaju?