Objavljen javni poziv za potporu putničkim agencijama i organizatorima putovanja

Natječaji

Ministarstvo turizma i sporta objavilo je Javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti za pomoć putničkim agencijama i organizatorima putovanja za koji su osigurana sredstva  u vrijednosti od 36 milijuna kuna.

 

Cilj dodjele potpore turističkim agencijama je nadoknada dijela ili svih plaćenih troškova poslovanja, uz uvjet da ukupni iznos potpore ne može biti veći od 10.000 kuna po zaposleniku u turističkoj agenciji (u odnosu na prosječan broj zaposlenih na godišnjoj razini za 2020. godinu).

 

Vlada Republike Hrvatske donijela je Odluku o donošenju programa za pomoć pogođenim djelatnostima iz prometnog sektora, turističkog sektora te industrije kulturnih i umjetničkih događanja za pokretanje i normalizaciju tekućeg poslovanja uslijed aktualne pandemije COVID – 19, kojom nastavlja s mjerama pomoći namijenjenim pogođenim sektorima,  uključujući sektor turizma. Cilj je Programa doprinijeti pokretanju i normalizaciji tekućeg poslovanja uslijed aktualne pandemije, kroz mjeru jednokratne državne potpore male vrijednosti.

 

Potpore mogu dobiti turističke agencije koje su u 2020. godini pretrpjele pad poslovnih prihoda u odnosu na 2019. godinu od najmanje 75% i koje su subjekti malog gospodarstva (srednja, mala i mikro trgovačka društva izvan javnog sektora i obrti).

 

 

PRIHVATLJIVI PRIJAVITELJI:

Turističke agencije

 

PRIHVATLJIVI TROŠKOVI:

 • trošak najma, zakupa odnosno koncesijske naknade, pričuve poslovnog prostora u kojem se obavlja djelatnost,
 • trošak električne energije, vode uz pripadajuće naknade, plin, troškovi vezani uz korištenje toplinske mreže,
 • trošak odvoza komunalnog otpada,
 • trošak komunalne naknade,
 • trošak direktne spomeničke rente,
 • pristojba HRT-a, mjesečna naknada za javno korištenje glazbe (ZAMP),
 • trošak interneta, fiksne i mobilne telefonske linije,
 • trošak usluge knjigovodstvenog servisa,
 • trošak održavanja informacijskog sustava,
 • trošak povrata sredstava (avansa) putnicima koji su uplatili svoja putovanja.

 

UVJET:

Pad prihoda u 2020 godini od najmanje 75%  u odnosu na 2019. godinu (od iznosa prihoda odbijaju se oni prihodi ostvareni iz javnih izvora, kao što su potpore iz državnog proračuna, proračuna županija, gradova i općina, javnih fondova i fondova Europske unije te turističkih zajednica, kao i prihodi od prodaje dugotrajne materijalne imovine za što je potrebno dostaviti vjerodostojnu dokumentaciju, kao što su računi, ugovori, pojašnjenja)

 

Prihvatljivi troškovi su troškovi nastali u periodu od 1. siječnja 2020. godine do 30. lipnja 2021. godine.

Ukupni iznos potpore ne može biti veći od 10.000 kuna po prosječnom broju zaposlenih na godišnjoj razini turističke agencije.

 

ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA

 1. srpnja 2021.

Potrebne su Vam informacije o navedenom natječaju?