Objavljen Javni poziv za Program „Cjeloživotno obrazovanje za obrtništvo“ za 2020. godinu

Natječaji

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavilo je otvoreni Javni poziv za Program „Cjeloživotno obrazovanje za obrtništvo“ za 2020. godinu namijenjen mikro, malim i srednjim poduzećima (isključivo obrti, trgovačka društva i zadruge) te fizičkim osobama.

 

Predmet programa

 

Dodjela bespovratnih sredstava namijenjenih poticanju ciljanih programa obrazovanja za obrtništvo koji osiguravaju kvalitetne i motivirane kadrove u svrhu jačanja konkurentnosti, poticanja produktivnosti te rasta i razvoja obrtništva.

 

Prihvatljivi prijavitelji

 

Korisnici bespovratnih sredstava temeljem ovog Programa mogu biti mikro, mala i srednja poduzeća (isključivo obrti, trgovačka društva i zadruge) te fizičke osobe.

 

Namjena sredstava

 

Bespovratna sredstva su namijenjena isključivo za stjecanje obrazovanja, u 2019. i 2020. godini, za obavljanje vezanih obrta sukladno programima obrazovanja/ispita koje donosi javnopravno tijelo nadležno za obrt za zanimanja koja su definirana Pravilnikom o vezanim i povlaštenim obrtima i načinu izdavanja povlastica, odnosno Pravilnikom o načinu i postupku provedbe ispita o stručnoj osposobljenosti za zanimanje pogrebnik kao i za ishođenje dozvole (licencije) za izvođenje naukovanja u 2019. i 2020. godini.

 

Iznos potpore

 

Sredstva se odobravaju u visini do 80% od iznosa opravdanih troškova za:

 

  1. Polaganje ispita o stručnoj osposobljenosti /polaganje ispita o stručnoj osposobljenosti za zanimanje pogrebnik – 200,00 / 1.500,00 kuna
  2. Pripremu za polaganje ispita o stručnoj osposobljenosti – najviše 3.200,00 kuna
  3. Polaganje majstorskog ispita – 600,00 kuna
  4. Pripremu za polaganje majstorskog ispita – najviše 5.400,00 kuna
  5. Prekvalifikaciju za zanimanja u sustavu vezanih obrta koja se izvode prema Jedinstvenom modelu obrazovanja (JMO) –  stvarni troškovi školarine
  6. Polaganje pomoćničkog/naučničkog ispita – 200,00 kuna
  7. Izdavanje dozvole (licencije) za izvođenje praktičnog dijela naukovanja – stvarni troškovi

Potrebna Vam je izrada prijave za navedeni natječaj?