Objavljen natječaj „Razvoj malog i srednjeg poduzetništva i obrta”

Natječaji

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavilo je otvoreni Javni poziv za Program „Razvoj malog i srednjeg poduzetništva i obrta na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina“ za 2020. godinu namijenjen mikro, malim i srednjim poduzetnicima (isključivo obrti, trgovačka društva i zadruge)

 

 

Svrha natječaja

 

Dodjela bespovratnih sredstava gospodarskim subjektima registriranim na područjima jedinica lokalne samouprave koje ulaze u prve četiri skupine prema vrijednosti indeksa razvijenosti i s udjelom više od 5% u stanovništvu pripadnika nacionalnih manjina prema Popisu stanovništva 2011.

 

Prihvatljivi prijavitelji:

 

Mikro, mala i srednja poduzeća (isključivo obrti, trgovačka društva i zadruge), osim onih kojima je pretežita djelatnost prema Odluci o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti NKD  iz Područja A– Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo.

 

Namjena sredstava:

 

Skupina A

– ulaganje u unaprjeđenje proizvodnje,

– ulaganje u razvoj novih proizvoda/usluga,

– prilagodba, uređenje i poboljšanje poslovnog i proizvodnog prostora.

 

Skupina B

– usluge korištenja vanjskih subjekata u razvoju proizvoda,

– marketinške aktivnosti i ulaganja za izlazak na nova tržišta,

– edukacija i stručno osposobljavanje vlasnika i zaposlenika

 

Iznosi i intenzitet potpore:

 

Najniži iznos potpore koji se može dodijeliti je 50.000,00 kuna.

Najviši iznos potpore koji se može dodijeliti je 200.000,00 kuna.

 

Sredstva za provedbu aktivnosti iz skupine A odobravaju u 100% iznosu prihvatljivih troškova.

Sredstva za provedbu aktivnosti iz skupine B ne mogu iznositi više od 40% ukupno prihvatljivih troškova.

Potrebna Vam je izrada prijave za navedeni natječaj?