Objavljen poziv Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u proizvodnim industrijama

Natječaji

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja objavilo je Poziv na dostavu projektnih prijedloga namijenjenih povećanju energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u proizvodnim industrijama.

 

Svrha natječaja

 

Svrha poziva je poduprijeti provedbu mjera energetske učinkovitosti i/ili mjera za korištenje obnovljivih izvora energije koje će u proizvodnim pogonima dovesti do smanjenja potrošnje isporučene energije od minimalno 20% u odnosu na referentnu isporučenu energiju, odnosno u odnosu na potrošnju isporučene energije prije provedbe mjera.

 

Prihvatljivi prijavitelji

 

Prijavitelj u sklopu ovog Poziva mogu biti mikro, mala, srednja i velika privatna poduzeća registrirana za obavljanje djelatnosti iz područja proizvodne industrije koja uključuju sve proizvodne i prerađivačke djelatnosti, osim djelatnosti proizvodnje i prerade hrane, pića i duhanskih proizvoda. U skladu s gore navedenim opisom i Odlukom, prihvatljivi su prijavitelji koji su poduzeća registrirana za obavljanje djelatnosti iz područja B, odjeljaka 05-09 te područja C, odjeljaka 13- 33.

 

Prihvatljive aktivnosti

 

 • Troškovi plaća osobljazaposlenog kod prijavitelja koji će raditi na provedbi projekta (ograničeno na aktivnosti iz točke 2.7.3. ovih Uputa, odnosno na aktivnosti upravljanja projektom te aktivnosti informiranja i vidljivosti),
 • Troškovi u svezi s ispunjavanjem uvjeta informiranja i vidljivosti
 • Neizravni troškovipo fiksnoj stopi do visine od 15% prihvatljivih izravnih troškova osoblja
 • Troškovi upravljanjakao troškovi savjetodavnih usluga koje pružaju vanjski konzultanti, a koji su izabrani sukladno pravilima za neobveznike javne nabave, kumulativno s troškovima usluga nadzora, u maksimalnom iznosu do 10% ukupno prihvatljivih troškova projekta.. Troškovi uključuju i putne troškove (i dnevnice, po potrebi) i troškove smještaja;
 • Troškovi usluga vezani uz aktivnosti pripreme dokumentacije projektnog prijedloga i ostale projektno-tehničke dokumentacije:
 1. troškovi izrade prijavnih obrazaca i ostale dokumentacije projektnog prijedloga,
 2. troškovi izrade dokumentacije za nabavu roba, pružanja usluga i izvođenja radova, uključujući planiranje i izradu opisa poslova i tehničkih specifikacija sukladno pravilima za neobveznike javne nabave,
 3. troškovi izrade ostale projektno-tehničke dokumentacije, uključujući, i Glavni projekt koji uključuje proračun ušteda
 4. troškovi energetskog pregleda poduzeća u skladu s Pravilnikom o energetskom pregledu za velika poduzeća (NN 123/15, 5/20) (ograničeno za prijavitelje koji su mikro, mala ili srednja poduzeća);
 • Troškovi vezani uz nabavu usluga, opreme i radova energetske obnove vezano uz energetsku učinkovitost i OIE, a koji obuhvaćaju nabavu i ugradnju opreme i materijala te mjerenja, ispitivanja, podešavanja i puštanja u pogon sustava.
 • Troškovi usluga, opreme i radova energetske obnove vezano uz obnovljive izvore energije, a koji obuhvaćaju nabavu i ugradnju opreme i materijala te mjerenja, ispitivanja, podešavanja i puštanja u pogon.

 

 

Iznosi potpore

 

Ukupno raspoloživi iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva iznosi 266.000.000,00 HRK.

 • najniži iznos 200.000,00 kuna,
 • najviši iznos 20.000.000,00 kuna.

 

Intenzitet potpore

 

Intenzitet potpore iznosi od 45% do 80%, ovisno o vrsti troška te veličini poduzetnika.

Potrebna Vam je izrada prijave za navedeni natječaj?