Objavljen poziv “Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja – faza II“

Natječaji

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavilo je Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja – faza II“ koji je namijenjen poduzećima.

 

 

Svrha natječaja

 

Ovim će se Pozivom sufinancirati razvoj novih proizvoda (dobara i usluga), tehnologija i poslovnih procesa kroz povećanje privatnih ulaganja u istraživanje i razvoj, te jačanje kapaciteta poduzeća za istraživanje, razvoj i inovacije, kroz poticanje njihove suradnje s partnerima uključujući suradnju s organizacijama za istraživanje i širenje znanja. Projekt mora rezultirati razvojem novih ili znatno poboljšanih proizvoda (dobro ili usluga) koje proizlaze iz istraživačko-razvojnih aktivnosti prijavitelja i partnera (ukoliko postoje partneri na projektu). Prihvatljive aktivnosti su aktivnosti istraživanja i razvoja (izuzev temeljnih istraživanja) koje uključuju vlastite aktivnosti istraživanja i razvoja, ugovorno istraživanje i kolaborativno istraživanje uz učinkovitu suradnju, te aktivnosti početnih ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu u cilju jačanja kapaciteta za istraživanje i razvoj.

 

Prihvatljivi prijavitelji:

 

Prihvatljivi prijavitelj mora biti pravna ili fizička osoba koja je mikro, mali, srednji ili veliki poduzetnik.

 

Prihvatljivi aktivnosti:

 

  • Aktivnosti istraživanja i razvoja (vlastite aktivnosti istraživanja i razvoja, ugovorno istraživanje i kolaborativno istraživanje)
  • Aktivnosti početnih ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu u cilju jačanja vlastitih inovacijskih kapaciteta za poduzetnike koji provode ili planiraju provoditi vlastite projekte istraživanja i razvoja

 

Iznosi potpore:

 

Najniži iznos bespovratnih sredstava iznosi 1.000.000,00 HRK dok  najviši iznos bespovratnih sredstava iznosi 30.000.000,00 HRK.

 

Intenzitet potpore:

 

Ovisno o vrsti potpore koja se dodjeljuje te veličini prijavitelja.

Želite znati više informacija o natječaju?