Objavljen poziv „Shema za jačanje primijenjenih istraživanja za mjere prilagodbe klimatskim promjenama“

Natječaji

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike objavilo je javni poziv pod nazivom „Shema za jačanje primijenjenih istraživanja za mjere prilagodbe klimatskim promjenama“

 

Svrha natječaja

 

Svrha poziva je pružiti potporu provedbi primijenjenih istraživanja za mjere prilagodbe klimatskim promjenama u ranjivim i/ili transverzalnim sektorima iz Sedmog nacionalnog izvješća Republike Hrvatske.

 

Prihvatljivi prijavitelji:

 

Prijavitelji i partneri u sklopu ovog poziva mogu biti subjekti koji su organizacije za istraživanje i širenje znanja i/ili istraživačke infrastrukture, u skladu s definicijama istraživačke organizacije i istraživačke infrastrukture.

 

Prihvatljivi aktivnosti:

 

  • Aktivnosti organizacije i provedbe primijenjenog istraživanja za klimatske promjene za odabrane ranjive i/ili transverzalne sektore iz Sedmog nacionalnog izvješća
  • Aktivnosti osiguravanja javnosti i dostupnosti podataka i projektnih rezultata (prijedloga mjera prilagodbe klimatskim promjenama) te aktivnosti podizanja svijesti šire javnosti o utjecaju, ranjivosti i mogućnostima prilagodbe klimatskim promjenama (jačanje otpornosti)
  • Aktivnosti jačanja kapaciteta članova stručnog tima za provedbu istraživanja, u svrsi jačanja stručnog znanja i razmjene iskustva isključivo vezanih za predmet primijenjenih istraživanja
  • Aktivnosti upravljanja projektom i administracije za provedbu projekta
  • Aktivnosti informiranja i vidljivosti

 

Iznosi potpore:

 

Minimalni iznos bespovratnih sredstava iznosi 200.000,00 kn, dok maksimalni iznos iznosi 3.000.000,00 kn.

 

Intenzitet potpore:

Stopa sufinanciranja iznosi do 85%.

Želite znati više informacija o natječaju?