Objavljeni natječaji u sklopu programa Europa za građane 2014-2020 za 2020. god.

Natječaji

Izvršna agencija za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu (EACEA) objavila je sve natječaje u sklopu programa Europa za građane 2014-2020 za 2020. godinu, točnije za potprogram 1.1. Europsko sjećanje i u sklopu potprograma Demokratski angažman i građansko sudjelovanje: 2.1. Bratimljenje gradova s rokom za prijavu 4. veljače 2020., zatim 2.2. Umrežavanje gradova s rokom prijave  4. ožujka te za mjeru 2.3. Projekti civilnog društva s rokom 1. rujna 2020. 

 

Sve prijave moraju biti poslane do 17 sati (Briselsko vrijeme).

 

Obrasci za prijavu projektnih prijedloga dostupni su na novom portalu Funding and Tenders opportunites, a objavljeni su i na stranicama Izvršne agencije, pod sekcijom Funding.

Želite znati više informacija o natječajima?