Otvoren natječaj „Jačanje konkurentnosti poduzeća ulaganjima u digitalnu i zelenu tranziciju“

Natječaji

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja u suradnji sa Ministarstvom regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, objavilo je Poziv na dostavu projektnih prijedloga “Jačanje konkurentnosti poduzeća ulaganjima u digitalnu i zelenu tranziciju” u okviru Operativnog programa “Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020”.

 

Svrha natječaja

 

Poziv ima za cilj jačanje konkurentnosti poduzeća (MSP-ova) na domaćem i svjetskim tržištima i pripremu zelenog, digitalnog i otpornog oporavka gospodarstva kroz poticanje energetski učinkovite i/ili tehnološki napredne proizvodnje te inovativnih poslovnih modela u svrhu razvoja novih kompetencija, povećanja proizvodnje, povećanja izvoza i očuvanja postojećih te poticanja stvaranja novih radnih mjesta.

 

Ovim će se Pozivom podržati ulaganja poduzeća u zelene i/ili digitalne tehnologije, ojačati konkurentnost i potaknuti rast MSP-ova kako bi povećali njihovu sposobnost da odgovore na izazove tržišta uzrokovane krizom nastalom kao posljedica širenja koronavirusa. Navedeni Poziv financirati će se putem Instrumenta “Pomoć za oporavak za koheziju i europska područja – REACT EU”

 

 

Prihvatljivi prijavitelji

 

Prihvatljivi prijavitelj su mikro, mala ili srednja poduzeća koja su u trenutku prijave registrirana u sektoru prerađivačke industrije.

 

Prihvatljive aktivnosti

 

  • ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu u cilju postizanja energetski učinkovitije i ekološki prihvatljivije proizvodnje, koja doprinosi zelenom, digitalnom i otpornom oporavku gospodarstva te time i povećanju proizvodnje, povećanju izvoza i očuvanju postojećih te stvaranju novih radnih mjesta,
  • unapređenje i inoviranje procesa i organizacije poslovanja MSP-ova, koja doprinosi zelenom, digitalnom i otpornom oporavku gospodarstva, u svrhu razvoja novih kompetencija, povećanja proizvodnje, povećanja izvoza i očuvanja postojećih te stvaranje novih radnih mjesta,
  • savjetodavne usluge povezane s projektom koje pružaju vanjski konzultanti, a koje nisu trajna ili periodična djelatnost niti su povezane s uobičajenim troškovima poslovanja poduzetnika,
  • usavršavanje djelatnika povezano s projektom s ciljem operacionalizacije projektnih aktivnosti i njihovog uvođenja u poslovanje prijavitelja,
  • prateće aktivnosti povezane s projektom.

 

 

Iznosi potpore

 

Ukupna alokacija Poziva iznosi 1.140.000.000,00 HRK. Projektni prijedlozi podnose se elektronički putem sustava eFondovi. Ukupni najviši iznos bespovratnih sredstava koji se po ovom Pozivu može dodijeliti pojedinom poduzetniku iznosi 7.500.000,00 HRK, a najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti po pojedinom projektnom prijedlogu je 500.000,00 HRK.

 

Intenzitet potpore

 

Intenzitet potpore iznosi od 35-75%, ovisno o veličini poduzetnika te vrsti troškova i potpore.

Potrebne su Vam informacije o navedenom natječaju?