Otvoren natječaj za podizanje novih vinograda i/ili restrukturiranje vinograda stolnih kultivara

Natječaji

Svrha natječaja je podizanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava u sektoru vinogradarstva koje će se postići ulaganjima u podizanje novih vinograda i/ili restrukturiranje vinograda stolnih kultivara, sa ili bez opremanja.

 

 

Prihvatljivi korisnici

 

 1. Fizičke i pravne osobeupisane u Upisnik poljoprivrednika
 2. Proizvođačke organizacijepriznate u sektoru vina sukladno posebnim propisima kojima se uređuje rad proizvođačkih organizacija

 

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore iznosi 70.000.000,00 HRK.

 

Najniža visina javne potpore po projektu iznosi 5.000 EUR.

 

Najviša visina javne potpore po projektu iznosi:

a) do 500. 000 EUR

b) do 100.000 EUR za korisnike čiji je zbroj vrijednosti prometa kroz tri godine koje prethode godini u kojoj je podnesen zahtjev za potporu manji od iznosa od 100.000 EUR, korisnike koji nisu u obvezi vođenja poslovnih knjiga i korisnike obveznike vođenja poslovnih knjiga koji ne posjeduju financijsku dokumentaciju za prethodnu financijsku godinu.

 

 

Intenzitet javne potpore po projektu iznosi do 50% od ukupnih prihvatljivih troškova projekta, uz mogućnost uvećanja za dodatnih 20% u sljedećim sljučajevima:

 • ulaganje provodi mladi poljoprivrednik,
 • ulaganje se odvija u planinskom području, području sa značajnim prirodnim ograničenjima ili ostalim područjima s posebnim ograničenjima
 • ulaganje se provodi kao zajednički projekt.

 

 

Prihvatljive aktivnosti

 1. Uređenje zemljišta u svrhu realizacije projekta(krčenje jednogodišnjeg i višegodišnjeg raslinja i uklanjanje krčevina)
 2. Trajnije poboljšanje kvalitete zemljišta(organsko gnojivo – stajnjak, razbacivanje/rasipanje organskog gnojiva, mineralno gnojivo, razbacivanje/rasipanje mineralnog gnojiva, poboljšivači – kondicioneri tla)
 3. Priprema terena/tla za sadnju (oranjerigolanjerotodrljanje ili frezanje, tanjuranje, ravnanjekonstrukcija nasada
 4. Sadnjanovih i/ili restrukturiranje postojećih vinograda stolnih kultivara (certificirana sadnica vinove loze, iskop rupa za sadnju, priprema sadnica i sadnja, organsko gnojivo uz sadnju)
 5. Opremanjevinograda (navodnjavanje, sustav navodnjavanja kap po kap, izrada bunara, akumulacija, antifrost sustav, sustav za zaštitu od tuče, ograda oko nasada, agrometeorološka stanica s opremom za meteorološko praćenje)
 6. Poljoprivredna mehanizacijaza vlastitu primarnu poljoprivrednu proizvodnju u sektoru vinogradarstva – (traktor do 60 kW nominalne snage, atomizer, kombajn za berbu grožđa)
 7. Kupnja zemljišta radirealizacije projekta, do 10% vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova projekta (bez općih troškova)
 8. Opći troškovi (troškovi pripreme poslovnog plana, pripreme dokumentacije, projektno-tehničke dokumentacije, troškovi analize tla prije sadnje).

Potrebne su Vam informacije o navedenom natječaju?