Otvoren natječaj za udruge u području prevencije nasilja nad i među djecom i mladima

Natječaji

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku objavljuje Poziv za prijavu projekata udruga u području prevencije nasilja nad i među djecom i mladima u 2019. godini.

 

Svrha

Opći cilj Poziva je  smanjenje svih pojavnih oblika nasilja nad i među djecom i mladima.

 

Prihvatljivi prijavitelji

Prihvatljivi prijavitelji mogu biti: 

 • neprofitne udruge usmjerene na rad s djecom i/ili mladima. 

 

Prihvatljive aktivnosti

 • neposredan rad s korisnicima
 • savjetodavne usluge za djecu, mlade i roditelje, uključujući on-line i telefonska savjetovališta
 •  psihosocijalni tretman djece i mladih počinitelje nasilja
 • psihosocijalna podrška za djecu i mlade žrtve nasilja
 • psihosocijalna podrška mladima rizičnog ponašanja
 • individualni i grupni rad s korisnicima uz uključivanje obitelji i članova neposrednog socijalnog okruženja
 •  edukacijske aktivnosti za korisnike
 • izrada digitalnih slikovnica za djecu na temu zaštite od nasilja nad i među djecom
 • radionice usmjerene jačanju vršnjačke podrške protiv nasilja među djecom i mladima i poticanje na aktivno zalaganje za nenasilno rješavanje sukoba
 • provedba inovativnih kampanja prevencije vršnjačkog nasilja i govora mržnje na društvenim mrežama
 • plaće/naknade voditelju/ici projekta, te provoditeljima aktivnosti
 • putovanja
 • troškovi kampanje, troškovi praćenja i vrednovanja provedbe projekta
 • nabava opreme potrebne za rad.

 

Iznosi potpore

Najveći iznos financijskih sredstava koji se putem Poziva može prijaviti i dodijeliti po pojedinom projektu je 150.000,00 kuna.

 

 

Intenzitet potpore

Razina potpore iznosi  100% ukupno prihvatljivih troškova.

Želite više informacija o ovom natječaju?