Projekti za općine i gradove

Imamo iskustva u izradi preko 35 projekata u svrhu razvoja jedinica lokalne i regionalne samouprave te razvoja javnih, društvenih i gospodarskih subjekata u njihovom vlasništvu.

Projekti su se odnosili na:

 • Izradu strategije JLS-a u sklopu Programa socijalnog i gospodarskog oporavka Republike Hrvatske,
 • Izradu Programa ukupnog razvoja za jedinice lokalne samouprave,
 • Projekt razvoja poduzetništva na području jedinica lokalne samouprave,
 • Definiranje i izrada dokumentacije za projekte o značajnog gospodarskog interesa u sklopu natječaja Agencije za promicanje izvoza i ulaganja i vlade RH,
 • Izradu planova restrukturiranja tvrtki u vlasništvu jedinica lokalne samouprave,
 • Izradu projekata za razvoj i promociju poduzetničkih zona,
 • Izradu investicijskih vodiča i sudjelovanje u izradi i popunjavanju digitalnih baza u svrhu podrške poduzetnicima i investitorima,
 • Izradu strateških dokumenata za razvoj općina, gradova i LAG-ova,
 • Izradu prekograničnih projekata u kojima su bili nositelji općine i gradovi,
 • Izradu i provedbu projekata za izgradnju komunalne infrastrukture JLS-a,
 • Izradu Studija izvodljivosti sa analizom troškova i koristi za infrastrukturne projekte športske i obrazovne namjene,
 • te mnoge druge projekte.