Seminari i eduakcije

Osobe u našem timu su u dosadašnjem razdoblju sudjelovale u preko 55 raznih radionica, seminara i edukacija a koje su se održavale na području Republike Hrvatske ali i okolnih zemalja. Radionice odnosno seminari su bili na temu:

  • pisanja i provedbe EU projekata,
  • izrade poslovnih planova i investicijskih studija,
  • izrade studije predizvodljivosti i izvodljivosti sa analizom troškova i koristi,
  • provedbi postupka javne nabave,
  • državnih potpora i potpora male vrijednosti,
  • korištenja i upravljanja raznih baza od značaja za poduzetnike na lokalnom ili državnom nivou,
  • predstavljanja natječaja za poduzetnike, poljoprivrednike, udruge, škole itd.,
  • pripreme i izrade projektnih prijava za razne natječaje,
  • te mnogobrojne radionice u sklopu raznih projekata u provedbi.