Poslujete u Hrvatskoj? Istražite mogućnosti korištenja EU fondova

Blog

Ulaskom Hrvatske u Europsku uniju postala su nam dostupna za korištenje značajna financijska sredstva raznih europskih fondova. Kako bi se upoznali s mogućnostima njihovog korištenje, najprije ćemo navesti kome su ona namijenjena.

 

Sredstva iz EU fondova mogu koristiti:

  • Poduzeća
  • Nevladine organizacije i organizacije civilnog društva
  • Mladi
  • Istraživači
  • Poljoprivrednici i ruralno poduzetništvo
  • Ostali korisnici

 

Vjerujemo da ste se prepoznali u barem jednoj ciljanoj grupi i zato u nastavku raspisujemo mogućnosti (su)financiranja za svaku ciljanu skupinu posebno.

 

Koje su mogućnosti financiranja korisnika sredstvima Europske unije?

Kada je riječ o financiranju poduzeća sredstvima Europske unije tu je važno istaknuti kako pravo na financijsku potporu imaju novoosnovana poduzeća, mikropoduzeća, mala, srednja te veća poduzeća, bez obzira na njihovu veličinu i sektor djelovanja. Zanimljivo je to da Europska unija svake godine podupire više od 200.000 poduzeća financiranjem u obliku poslovnih zajmova, mikrofinanciranjem, jamstvom i vlasničkim kapitalom.

 

Što se tiče nevladinih organizacija i organizacija civilnog društva, one financijsku potporu mogu ostvariti ako su neprofitnog karaktera te u slučaju djelovanja u nekom od područja politike EU.

 

Dobra stvar je ta što Europska unija podupire i mlade pa se tako oni za financiranje mogu prijaviti u sklopu niza programa Europske unije, uključujući Europski socijalni fond te Erasmus. Ono što je važno ovdje za napomenuti je to da u programima mogu sudjelovati mladi od 13. – 31. godine, udruge mladih te ostali dionici, a koji aktivno djeluju na području rada s mladima.

 

Također, u nekim regijama Europska unija pomaže nezaposlenim osobama te onima koji nisu uključeni u programe obrazovanja ili osposobljavanja.

 

Kako istraživanja i inovacije pridonose strategiji rasta, ulaganja i zapošljavanja, istraživačima na području Europe, omogućene su različite mogućnosti financiranja sredstvima Europske unije. Pa tako Europska unija u vremenskom periodu od 2014. – 2020. odobrava oko 80 milijardi eura za financiranje istraživanja.

 

Financijsku potporu mogu ostvariti i poljoprivrednici i to temeljem veličine zemljišta. A ostvarenim potporama omogućuje im se upotreba novih tehnika i strojeva, korištenje obnovljivih izvora energije te modernizacija gospodarstva. Restrukturiranjem gospodarstva poboljšava se zapravo život u ruralnom području i otvaraju se nova radna mjesta. Također, u sklopu ruralnog razvoja, mladim poljoprivrednicima omogućene su posebne potpore za osnivanje vlastitog poduzeća kao i ulaganja u svoja poduzeća.

 

Moguće je financiranje i onih korisnika koji ne spadaju u niti jedan od prethodno opisanih profila. Dakle, financijske potpore Europske unije dostupne su u slučaju pristupanja Europskoj uniji te u vrijeme gospodarske krize, migracije, integracije, azila i slično.

 

Da su mogućnosti financiranja iz Europskih fondova velike, potvrđuje i činjenica da su putem instrumenta Kohezijske, zajedničke poljoprivredne i ribarske politike Hrvatskoj na raspolaganju 10,74 milijarde eura. Ta sredstva moći će se upotrebljavati putem Kohezijskog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj, Europskog socijalnog fonda, Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj te Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo.

 

Kao što vidite mogućnosti je puno, a kako ste se prethodno upoznali s njima, mislimo da je pravo vrijeme da se angažirate i upustite u vašu prvu prijavu za natječaj. Zatrebate li pritom pomoć, tu smo, slobodno se javite.