Predstavljena nova digitalna usluga koja će omogućiti jednostavnije i brže pokretanje poslovanja – START

Blog

Poduzetnici u Hrvatskoj od danas svoje poslovanje mogu pokrenuti u tek nekoliko dana, putem novog digitalnog servisa Vlade Republike Hrvatske – START.

 

Radi se o informacijskom sustavu koji omogućuje brzo i jednostavno pokretanje poslovanja elektroničkim putem za trgovačka društva i obrt. Usluga je dostupna preko sustava e-Građani, a osnovni preduvjet korištenja je posjedovanje vjerodajnice sigurnosne razine 4, što podrazumijeva elektroničku osobnu iskaznicu ili FINA-in certifikat.

 

START je informacijski sustav koji omogućava pokretanje poslovanja za trgovačko društvo i obrt na daljinu i bez punomoćnika, unutar 3-5 dana te putem samo 1 elektroničkog postupka.

 

Primarni cilj uspostave sustava jest pozadinski integrirati sve poslovne registre i postupke da bi se olakšao ulazak u poduzetništvo, a administrativno rasterećenje poduzetnika smanjilo za više od 30 %.

 

Usluga korisniku omogućava pokretanje poslovanja bez potrebe poznavanja institucionalnih procesa te uz nužno poznavanje regulative. Za sve ostalo pobrinut će se institucije koje su dio procesa, bez korisnikove intervencije i potrebe da kontaktira svaku pojedinačno.

 

 

START je prva usluga pokretanja poslovanja koja omogućava:

 

 • upis društva u sudski registar
 • upis obrta u Obrtni registar
 • upis u Registar poslovnih subjekata (Državni zavod za statistiku)
 • upis u registar poreznih obveznika, registar obveznika PDV-a i/ili dodjela PDV ID broja (Porezna uprava)
 • zahtjev za otvaranje transakcijskih računa poslovnih subjekata (banke)
 • registracija u sustav HZMO-a
 • elektronička uplata pristojbi i temeljnog kapitala.

 

 

Koje su prednosti sustava START?

 

 • pokretanje poslovanja na daljinu

START Vam osigurava cjelovitu uslugu elektroničkog pokretanja poslovanja za društva i obrte, bez dolaska na fizičke lokacije nadležnih institucija, bez potrebe okupljanja partnera zbog sklapanja ugovora i bez punomoćnika.

 

 • manji broj koraka – 1 postupak umjesto postojećih 7

START integrira više dosadašnjih koraka i postupaka u jedan proces, povezujući institucije i banke u jedan elektronički entitet, a njihove usluge u jedan e-obrazac.

 

 • jedan ulaz za komunikaciju sa svim dionicima/ institucijama

Nakon ulaska u sustav i odabira usluge, paralelno s preuzimanjem podataka o korisniku iz OIB sustava, otvara se unosna forma kroz koju korisnik unosi sve podatke potrebne za proces pokretanja poslovanja (upis u temeljne registre, registre Porezne uprave, HZMO, podatke za banke).

 

 • prikupljanje i unos podataka „samo jednom”

Sustav START, u komunikaciji s drugim servisima, nakon autentifikacije korisnika putem OIB-a prikuplja podatke o korisniku iz službenih evidencija. Podaci uneseni u jedan zahtjev preuzimaju se u ostale zahtjeve, sustav ih paketira i zajedno s dokumentima distribuira prema institucijama u kojima se obrađuju.

 

 • kraće trajanje – 3-5 dana

Uz izmjene zakonske regulative u smislu skraćenja rokova osnivanja trgovačkog društva, u pripremi sustava START nadležnim tijelima dane su i smjernice o prioritetnom rješavanju potpunih zahtjeva predanih elektroničkim putem. Unutar sustava korisniku su dostupne informacije o zakonskim rokovima za donošenje rješenja, te o promjeni statusa njegove prijave u pojedinim institucijama.

 

 • manji troškovi

Izmjenom Zakona o trgovačkim društvima ukinuta je potreba javnobilježničke ovjere osnivačkih akata te se oni generiraju i elektroničkim potpisom sudionika potpisuju unutar aplikativnog rješenja za osnivanje društava na daljinu. Prije upisa društva u sudski registar svaki osnivač može uplatiti samo četvrtinu uloga za preuzeti poslovni udio. Preostali iznos mora se u cijelosti unijeti u roku od godine dana od dana upisa društva u sudski registar. Izmjenom Zakona o sudskim pristojbama iznos sudske pristojbe za elektronički predane prijave smanjen je za 50 %. Korisnicima uštede donosi i mogućnost pokretanja poslovanja iz vlastitog doma, bez potrebe okupljanja sudionika.

 

 • manje dokumenata – više informacija

Sustav START trenutno potrebnu papirnatu dokumentaciju svodi na minimum s tendencijom potpunog izbacivanja. Unutar sustava kreiraju se elektronički dokumenti koji se zajedno s provjerenim i potpisanim podacima razmjenjuju među institucijama.

 

 • dostupnost 24/7

START omogućava planiranje postupka pokretanja poslovanja u skladu s Vašim obvezama i odabir načina informiranja prilagođen Vašim navikama. Kroz sustav su osigurane korisničke upute i niz kratkih informacija o uslugama, procesu, opcijama itd., da bi korisnici bili što samostalniji u radu.

 

 

Koje preduvjete morate ispuniti kako biste koristili START?

 

 • osobno računalo s pristupom internetu i zaslonom minimalne razlučivosti 1360 x 768
 • vjerodajnicu visoke razine sigurnosti odnosno certifikat s kvalificiranim elektroničkim
 • instaliran softverski paket za potpisno rješenje koje koristite
 • čitač kartice ako koristite certifikate na kartici
 • važeću kreditnu ili debitnu karticu (Visa, MasterCard, Maestro)
 • aktivan Osobni korisnički pretinac (e-Građani) za sve sudionike procesa
 • jedan od podržanih preglednika: Google Chrome 59+, Mozilla Firefox 54+, Mozilla Firefox ESR 52+
 • jedan od podržanih operativnih sustava: 32-bitne i 64-bitne verzije operativnih sustava Microsoft Windows (verzija 7 i više verzije) i Ubuntu (16.04.2 i više verzije).

Želite više informacija o postupku pokretanja vlastitog poslovanja?