Uskoro se otvara natječaj „Promidžba na tržištima trećih zemalja“ namijenjen za vinare

Natječaji

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objaviti će sredinom ovog mjeseca Javni natječaj za podnošenje prijava za dodjelu sredstava iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2019.-2023. za mjeru Promidžba na tržištima trećih zemalja.

 

Svrha natječaja

 

Osnovni cilj mjere je povećanje promidžbe hrvatskih vina na tržištima trećih zemalja, a time i povećanje prodaje hrvatskih vina na tim tržištima. Mjera uključuje brojne promotivne aktivnosti u cilju pronalaženja novih potrošača, povećanja imidža, prepoznatljivosti, prodaje i potrošnje hrvatskih vina. Promidžba na tržištima trećih zemalja odnosi se na vina sa zaštićenom oznakom izvornosti, zaštićenom oznakom zemljopisnog podrijetla i vina s naznakom sorte vinove loze proizvedene u Hrvatskoj.

 

Prihvatljivi prijavitelji

 

Prihvatljivi prijavitelji mogu biti:

  • stručne organizacije uključene u sektor vina
  • organizacije proizvođača vina, udruženja organizacija proizvođača vina
  • privremena ili stalna udruženja dvaju ili više proizvođača
  • sektorske organizacije uključene u sektor vina
  • javna tijela utemeljena zakonom koja predstavljaju proizvođače vina osim korisnika Državnog proračuna i privatna poduzeća (fizičke ili pravne osobe) registrirana za proizvodnju vina.

 

Prihvatljive aktivnosti

 

  • oglašavanje u medijima na tržištima trećih zemalja
  • odnosi s javnošću, promidžba i marketing, uključujući organizaciju informativnih putovanja u Hrvatsku, promidžba imidža Hrvatske, promotivne prodaje te aktivnosti koje se odnose na odnose s javnošću
  • izrada i distribucija promotivnih materijala za tržišta trećih zemalja
  • sudjelovanje na sajmovima i drugim događanjima na tržištima trećih zemalja
  • administrativni troškovi i troškovi osoblja.

 

Iznosi potpore

 

Najviši iznos ukupno prihvatljivih troškova po projektu iznosi 250.000 EUR.

 

Intenzitet potpore

 

Razina potpore iznosi do 80% ukupno prihvatljivih troškova.

Želite znati više informacija o natječaju?