Vuk.-srijemska županija objavila je Javni poziv za dodjelu potpora za razvoj i unapređenje poslovanja gospodarskih subjekata

Natječaji

Vukovarsko-srijemska županija objavila je Javni poziv za dodjelu potpora za razvoj i unapređenje poslovanja gospodarskih subjekata na području Vukovarsko-srijemske županije za 2020. godinu

 

PREDMET JAVNOG POZIVA

 

Dodjela bespovratnih potpora sukladno Programu poticanja razvoja poduzetništva na području Vukovarsko-srijemske županije za razdoblje od 2019. – 2022. i Odluke o mjerama poticanja razvoja poduzetništva na području Vukovarsko-srijemske županije za 2020. kojim se provode mjere s ciljem jačanja konkurentnog nastupa mikro, malih i srednjih poduzetnika na tržištu te podizanja razine poduzetničkih znanja i vještina.

 

 

KORISNICI POTPORA

 

Pravo na potporu imaju poduzetnici, obrti te ostali subjekti kategorizirani sukladno Zakonu o poticanju razvoja malog a koji se svrstavaju u mikro, male i srednje subjekte malog gospodarstva sa sjedištem na području Vukovarsko-srijemske županije, izuzev trgovačkih društava i ustanova u kojima Vukovarsko-srijemska županija, druga jedinica lokalne (regionalne) samouprave ili Republika Hrvatska ima vlasnički udjel u temeljnom kapitalu.

Također pravo prijave za korištenje potpore imaju poduzetničke potporne institucije, udruge inovatora, inovatori – fizičke osobe s područja Vukovarsko srijemske županije, udruge koje u svom djelokrugu posla potiču i doprinose razvoju gospodarstva na području Vukovarsko-srijemske županije, te klasteri koji djeluju na području Vukovarsko-srijemske županije.

 

 

 

PRIHVATLJIVE AKTIVNOSTI

 

 • nabava alata, strojeva, postrojenja i opreme, mjernih i kontrolnih uređaja i instrumenata
 • izgradanja/dogradnja, adaptacija, opremanje poslovnog/proizvodnog prostora, najam/zakup štanda ili sajamske kućice i sl.
 • nabava računalne opreme i računalnih programa i licenciranja, izrada i nadogradnja web stranica i ulaganje u razvoj novih tehnologija
 • istraživanje tržišta, kreiranje brenda, dizajniranje proizvoda, izrada promotivnih materijala i ostalih marketinških aktivnosti
 • razvoj prototipova i novih proizvoda; poticanje razvoja inovativnih rješenje u poslovanju
 • zaštita i upravljanje intelektualnim vlasništvom
 • troškovi uvođenja i implementacije sustava upravljanja kvalitetom i (re)certificiranje sukladnosti vlastitih proizvoda prema hrvatskim i europskim normama i smjernicama
 • edukativne aktivnosti, te troškovi vezani uz najam prostora i drugi neposredni troškovi vezani uz prostor za održavanje edukacije; troškovi predavača
 • polaganje stručnih i majstorskih ispita
 • kotizacija za sudjelovanje na pojedinim radionicama, seminarima, konferencijama i sl.
 • organizacija manifestacija, radionica, sajmova ili konferencija (isključivo na području Vukovarsko-srijemske županije)
 • odlazak i sudjelovanje na manifestacijama, radionicama, sajmovima ili konferencijama izvan Vukovarsko-srijemske županije

 

IZNOS POTPORE

 

Potpora Vukovarsko-srijemske županije za ovaj Javni poziv iznosi do 50% opravdanih troškova izvršenog ulaganja, pod uvjetom da nisu nastali prije 01. siječnja 2020. god.

 

Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom programu/projektu je 1.000,00 kuna, a najveći iznos po pojedinom programu/projektu je 20.000,00 kuna.

Potrebna Vam je izrada prijave za navedeni natječaj?