Vukovarsko–srijemska županija je raspisala natječaj za Program “Kreditom do uspjeha 2014.

Natječaji

Vukovarsko – srijemska županija je  raspisala natječaj za Program “Kreditom do uspjeha 2014.” Mjera 1 – “Kreditom do konkurentnosti”.

 

Korisnici kredita mogu biti trgovačka društva (d.o.o. i j.d.o.o.), obrti te profitne ustanove, a koji ulažu na području Vukovarsko – srijemske županije neovisno o sjedištu odnosno prebivalištu.

 

Prednost pri dodjeli subvencija kamatne stope imaju projekti proizvodnih djelatnosti, projekti od posebnog značaja za razvoj Županije te projekti kojima se otvaraju nova radna mjesta.

 

Uvjeti kreditiranja su:

Iznos kreditnih sredstava –        Najniži iznos 100.000,00 kn

–        Najviši iznos 1.117.562,00 kn

Namjena kreditnih sredstava –        Kupnja, izgradnja, uređenje ili proširenje gospodarskih objekata

–        Kupnja nove opreme ili pojedinih dijelova nove opreme

–        Obrtna sredstva do 20% (za uslužnu djelatnost) i do 30% (za proizvodnu djelatnost) iznosa ukupno odobrenog kredita

Rok otplate, poček i dinamika otplate –        Otplata do 10 godina – kupnja, izgradnja, uređenje ili proširenje gospodarskih objekata

–        Do 7 godina – kupnja nove opreme ili pojedinih dijelova nove opreme

–        Poček se računa u rok otplate i iznosi do 2 godine

–        Dinamika otplate u dogovoru s Bankom

Rok iskorištenja –        Do 12 mjeseci od dana sklapanja Ugovora o kreditu s Korisnikom kredita
Naknada banci –        Ne više od 0,5% od iznosa odobrenog kredita
Visina jamstva –        Do 1-1,5% visine odobrenog kredita
Instrumenti osiguranja povrata kredita –        Uobičajeni instrumenti osiguranja u kreditnom poslovanju banke

–        Moguće jamstvo Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije sukladno Općim uvjetima i Pravilniku

Status korisnika kredita –        Ne mora biti deponent Banke
Način isplate sredstava –        Dio kredita namijenjen za osnovna sredstva Banka će doznačiti bezgotovinskom isplatom na račun dobavljača ili izvršitelja usluga za Korisnika kredita na osnovi ovjerene situacije, predračuna, računa ili ugovora o isporuci ili kupnji u visini od najmanje 90%, te isplatom Korisniku kredita na transakcijski račun do najviše 10% iznosa odobrenog kredita uz obvezno pravdanje dokumentacijom za namjensko korištenje kredita

–        Dio kredita za obrtna sredstva u cijelosti će se doznačiti na transakcijski račun Korisnika kredita uz obvezno pravdanje dokumentacijo za namjensko korištenje kredita

Kamatna stopa Ovisno o banci koja je sklopila partnerstvo sa županijom
Subvencija kamate Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta subvencionira kamatnu stopu na poduzetničke kredite prema slijedećim uvjetima:

–       2 postotna poena za projekte iz proizvodnih djelatnosti i

–       1 postotni poen za projekte iz uslužnih djelatnosti.

Vukovarsko – srijemska županija subvencionira kamatnu stopu na poduzetničke kredite prema slijedećim uvjetima:

–       2 postotna poena za projekte iz proizvodnih djelatnosti i

–       1 postotni poen za projekte iz uslužnih djelatnosti.

 

 

Poduzetnici zahtjev za kredit s popratnom dokumentacijom dostavljaju u Upravni odjel za gospodarstvo i regionalni razvoj Vukovarsko – srijemske županije, Županijska 9, Vukovar.

 

Svi zahtjevi zaprimljeni do 31. prosinca 2019 god. ući će u razmatranje za subvencioniranje kamatne stope kredita, a svi zahtjevi zaprimljeni nakon navedenog datuma smatrat će se nevažećim.

Želite znati više informacija o natječaju?